YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai ?

  • A. Nguyễn Minh triết.
  • B. Nguyễn Phú Trọng.
  • C. Nguyễn Thị Kim Ngân.
  • D. Nguyễn Xuân Phúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON