YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đội tuyên truyền viên của xã Tân Tiến vừa tổ chức một hoạt động tuyên truyền việc thực hiện phòng chống chân tay miệng ở trẻ em. Hoạt động trên thể hiện:

  • A. nghĩa vụ của công dân.
  • B. quyền của công dân.
  • C. hoạt động của công dân.
  • D. Trách nhiêm của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98461

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON