YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bạn Y là học sinh lớp 11 nhưng thường có bài đăng trên báo. Vậy Y dã thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

  • A. dân chủ gián tiếp.
  • B. dân chủ trực tiếp.
  • C. dân chủ phân quyền.
  • D. dân chủ liên minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON