YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong các yếu tố không thể thiếu khi xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa là gì?

  • A. Pháp luật, cơ quan nhà nước.
  • B. Pháp luật, Hiến pháp, thiết chế tương ứng.
  • C. Pháp luật, kỷ luật, kỉ cương.
  • D. Pháp luật, nội qui, chế tài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON