YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng nào sau đây làm nền tảng tinh thần cho xã hội:

  • A. tư tưởng Hồ Chí Minh.                                                  
  • B. tư tưởng Phidel Castro
  • C. tư tưởng Mao Trạch Đông.                                  
  • D. tư tưởng Mác- Lênin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON