YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

  • A. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn
  • B. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị
  • C. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn      
  • D. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON