YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại trong thế giới vật chất?

  • A. Các thiên thể vô cùng to lớn
  • B. Các nguyên tử, phân tử, hạt
  • C. Dạng thể rắn, dạng thể lỏng, dạng vô sinh, hữu sinh; động vật, thực vật
  • D. Tất cả những câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới vật chất:

  + Các thiên thể vô cùng to lớn

  + Các nguyên tử, phân tử, hạt

  + Dạng thể rắn, dạng thể lỏng, dạng vô sinh, hữu sinh; động vật, thực vật

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON