YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những quan niệm của trường phái nào sau đây trả lời đúng về thế giới vật chất?

  • A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • B. Chủ nghĩa duy tâm siêu hình
  • C. Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những quan niệm của trường phái chủ nghĩa duy vật biện chứng trả lời đúng về thế giới vật chất.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON