YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết ý kiến đúng về nguồn gốc loài người?

  • A. Con người có nguồn gốc từ động vật
  • B. Đất sét nặn ra đàn ông, xương sườn đàn ông tạo ra đàn bà
  • C. Dùng bùn nặn ra con người và thổi vào đó sự sống
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguồn gốc loài người: Con người có nguồn gốc từ động vật.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON