YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là:

  • A. Bước nhảy
  • B. Sự tích lũy về lượng
  • C. Mâu thuẫn
  • D. Sbiến đổi về chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là mâu thuẫn.

  Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON