YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những ngày trời nắng không có mây, bề mặt có diện tích 1m2 của tấm pin mặt trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng mặt trời là 1400 J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin mặt trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để có đủ điện thấp sáng hai bóng đèn có công suất 100W và một máy thu hình 75W. Biết rằng hiệu suất của pin mặt trời là 10%.

   

  • A. 1,96 m2
  • B. 2 m2
  • C. 3 m2
  • D. 2,96m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công suất tiêu thụ: 2.100 + 75 = 275 W.

  Công suất ánh sáng mặt trời cần thiết cung cấp cho pin mặt trời: 275.10 = 2750 W

  Diện tích tấm pin mặt trời cần thiết : \(2750 \over 1400\) ≈ 1,96 m2

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON