AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những đại diện nào sau đây thuộc ngành thân mềm?

  • A. Mực, Sứa, Ốc sên  
  • B. Bạch tuộc, Sò huyết, Ốc sên.
  • C. Bạch tuộc, Ốc vặn, Sán lá gan
  • D. Ốc, Rươi, Dộp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>