ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật nào có giá trị cao, được xuất khẩu 

  • A. bào ngư
  • B. sò huyết
  • C. trai sông 
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bào ngư và sò huyết là hai thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134093

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON