YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc lập khẩu phần là:

  • A. Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu từng đối tượng
  • B. Đảm bảm cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
  • C. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những nguyên tấc lập khẩu phần:

  • Đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
  • Đảm bào cân đôi các thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn.
  • Đảm bào cung cấp dủ năng lượng, vitamin, muối khoáng và cân đối về thành phần các chất hữu cơ.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF