YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào:

  • A. Giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động, trạng thái sinh lí
  • B. Hình thức lao động, trạng thái sinh lí
  • C. Dạng hoạt động và trạng thái cơ thể
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, dạng hoạt động, trạng thái cơ thể.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF