YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Năng lượng cần thiết của trẻ em trong thời gian một ngày khoảng bao nhiêu?

  • A. 50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
  • B. 100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
  • C. 150 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày 
  • D. 200 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trẻ em có nhu cầu cao hơn người lớn (người lớn 50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày) vì ngoài việc đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động, còn cần để xây dựng cơ thể, giúp cơ thể lớn lên.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF