YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Năng lượng cần thiết của người lớn trong thời gian một ngày khoảng bao nhiêu? 

  • A. 50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
  • B. 100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
  • C. 150 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày 
  • D. 200 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở người lớn cơ thể đã phát triển đầy đủ nên năng lượng chỉ cần dùng cho các hoạt động sống, nên nhu cầu ít hơn trẻ em (ở trẻ em là 100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày).

  → Đđáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON