ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta :

  • A. Chiến tranh (bom đạn, chất độc hóa học).
  • B. Khai thác không theo một chiến lược nhất định.
  • C. Công nghệ khai thác lạc hậu.
  • D. Cả 3 câu trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta :

  + Chiến tranh (bom đạn, chất độc hóa học).

  + Khai thác không theo một chiến lược nhất định.

  + Công nghệ khai thác lạc hậu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON