ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới dây ?

  • A. Ngôi nhà.
  • B. Rừng.
  • C. Rác thải.
  • D. Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Môi trường bao gồm các yếu tố:

  + Ngôi nhà.

  + Rừng.

  + Rác thải.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON