ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

  • A. Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước chống phá.
  • B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
  • C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
  • D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON