ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của xã hội chủ nghĩa và Đông Âu?

  • A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.
  • B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
  • C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.
  • D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON