AMBIENT
 • Nêu nội dung chính của đoạn thơ.

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Nội dung:
   • Hình ảnh con cò trong lời ru của mẹ và tình yêu của mẹ luôn ở bên con.
   • Ca ngợi tình yêu thương con vô hạn của mẹ.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>