YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200 cm2 , người ta dùng tấm sắt làm catôt của một bình điện phân đựng dùng dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ \(I = 10A\) chạy qua trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Cho biết đồng có \(A = 64; n = 2\) và có khối lượng riêng \(\rho  = 8,9.103{\rm{ }}kg/{m^3}\)

  • A. \(0,012cm\)
  • B. \(0,018cm\)
  • C. \(0,014cm\)
  • D. \(0,016cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  Theo công thức Fa-ra-đây: \(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}It = \rho Sh\)

  \rightarrow  \(h = \frac{{AIt}}{{Fn\rho S}} = 0,018{\rm{ }}cm\)

  Vậy, bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là \(0,018cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF