YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai bình điện phân: \((FeC{l_3}/Fe\) và CuSO4/Cu) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian, bình thứ nhất giải phóng một lượng sắt là 1,4 g. Tính lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai trong cùng khoảng thời gian đó. Biết nguyên tử lượng của đồng và sắt là 64 và 56, hóa trị của đồng và sắt là 2 và 3.

   

  • A. \(4,4g\)
  • B. \(3,6g\)
  • C. \(2,4g\)
  • D. \(4,8g\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo công thức Fa-ra-đây:

  Khối lượng sắt giải phóng ở bình thứ nhất:

   \({m_1} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_1}}}{{{n_1}}}It\)

  Khối lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai: 

  \(\begin{array}{l}
  {m_2} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}It\\
   \to \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{A_2}{n_1}}}{{{A_1}{n_2}}}{m_1} \to {m_2} = 2,4g
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF