YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong \(0,6\Omega \). Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở \(205\Omega \) được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng. Tính khối lượng đồng bám vào catôt của bình trong thời gian 50 phút. Biết Cu có \( A = 64; n = 2.\)

  • A. \(0,013g\)
  • B. \(0,034g\)
  • C. \(0,016g\)
  • D. \(0,023g\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì mạch mắc nối tiếp: Ta có: \({E_b} = 3e = 2,7{\rm{ }}V\) ; \({r_b} = 3\frac{r}{{10}} = 0,18\Omega ;\)

  Suy ra: \(I = \frac{{{E_b}}}{{R + {r_b}}} = 0,01316A;\)

  Theo công thức Fa-ra-đây:

  \(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}It = 0,013g.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON