YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để tách đồng ra khỏi một hỗn hợp rắn chứa 12% tạp chất khác người ta dùng thanh hỗn hợp này làm cực dương của bình điện phân đựng dung dịch \(CuS{O_4}.\)  .Hiệu điện thế giữa hai cực là \(U = 6(V)\). Tính điện năng tiêu hao để xử lý \(1 (kg)\) hỗn hợp ?

  • A. \(4,42\left( {kW} \right)\)
  • B. \(2,24\left( {kW} \right)\)
  • C. \(4,42\left( {kWh} \right)\)
  • D. \(2,24\left( {kWh} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng đồng có trong thanh :

   \({m_{Cu}} = \frac{{(100 - 12)}}{{100}}m = 0,88(kg)\)

     Định luật Faraday : 

  \(\begin{array}{l}
  m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}q\\
   \Leftrightarrow 880 = \frac{1}{{96500}}.\frac{{64}}{2}q \Rightarrow q = {2654.10^3}(C)
  \end{array}\)

     Điện năng tiêu hao để xử lý \(1 (kg)\) hỗn hợp :

  \(W = qU = {2654.10^3}.6 = 15923{\rm{ }}\left( {kJ} \right) = 4,42\left( {kWh} \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON