YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

  • A. Các chất tan trong dung dịch
  • B. Các ion dương trong dung dịch
  • C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch
  • D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trwòng trong dung dịch

  ⇒ Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON