YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là 

  • A. Không có thay đổi gì ở bình điện phân
  • B.  Anôt bị ăn mòn
  • C. Đồng bám vào catôt
  • D. Đồng chạy từ anôt sang catôt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là đồng chạy từ anôt sang catôt.

  ⇒ Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF