YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp. Trong một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, khối lượng catôt của hai bình tăng lên 2,8 g. Biết nguyên tử lượng của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Tính khối lượng  Ag được giải phóng ở catôt

  • A. \(2,93g\)
  • B. \(4,11g\)
  • C. \(3,16g\)
  • D. \(2,16g\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 
  \(m = {m_1} + {m_2} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_1}}}{{{n_1}}}It + \frac{1}{F}.\frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}It = \left( {\frac{{{A_1}}}{{{n_1}}} + \frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}} \right)\frac{1}{F}It\)

  \( \to q = I.t = \frac{{mF}}{{\frac{{{A_1}}}{{{n_1}}} + \frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}}} = 1930C\)
  Khối lượng bạc được giải phóng ở catôt: 

  \({m_2} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}q = 2,16g.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF