AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của 

  • A. mũi tên
  • B. cánh cung.
  • C. tay người
  • D. tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung. 

  Đó là thế năng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>