YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J .Xác định trọng lực tác dụng lên vật

  • A. 10N
  • B. 20N
  • C. 30N
  • D. 40N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trọng lực tác dụng lên vật: 

   \(P = \frac{A}{h} = \frac{{600}}{{20}} = 30N\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON