AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

  • A. Viên đạn đang bay.
  • B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
  • C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang..
  • D.  Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các vật trên đây, vật không có thế năng: Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang.

  Vì lúc này vật chỉ có động năng, thế năng bằng không vì vật nằm trên mặt đất
  A. Viên đạn đang bay. 

  Sai, vì lúc đạn bay thì đạn đang ở trên cao nên vừa có động năng vừa có thế năng
  B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

  Sai, vì vật có thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi bằng không
  D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

  Sai, vì lò xo bị ép tức vật có thế năng đàn hồi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>