YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi. Tính công của vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất?

  • A. 10mh
  • B. 5mh
  • C. 20mh
  • D. 2mh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công của vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất: A= mgh= 10mh

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA