YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Cơ năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
  • B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn
  • C. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn
  • D. Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn

  Một vật khả năng sinh công không chỉ khi có thế năng hấp dẫn

  Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn

  Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao
  Nên câu B phát biểu sai

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON