YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Động năng là cơ năng của vật có được do chuyển động
  • B. Vật có động năng có khả năng sinh công
  • C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều
  • D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc của vật, không phụ thuộc vào khối lượng của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Động năng là cơ năng của vật có được do chuyển động

  • Vật có động năng có khả năng sinh công
  • Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều
  • Động năng của vật phụ thuộcđồng thời vào vận tốc của vật, và khối lượng của vật

  Nên đáp án D sai

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON