YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại. Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thi tại điểm A và điểm C, con lắc :

  • A. có cơ năng bằng không
  • B. chỉ có thế năng hấp dẫn
  • C. chỉ có động năng
  • D. có cả động năng và thế năng hấp dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại điểm A và điểm C, con lắc chỉ có thế năng hấp dẫn

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON