AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào? 

  • A. Động năng và thế năng hấp dẫn
  • B. Chỉ có thế năng hấp dẫn
  • C. Chỉ có thế năng đàn hồi
  • D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>