MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Mục đích của công tác bảo quản hạt giống, củ giống là:

  • A. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng đảm bảo cho tái sản xuất, duy trì đa dạng sinh học
  • B. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, duy trì tính ban đầu
  • C. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, nâng cao năng suất cây trồng
  • D. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, chống lây lan sâu bệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng đảm bảo cho tái sản xuất, duy trì đa dạng sinh học

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA