AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để bảo quản hạt giống dài hạn cần:

  • A. Giữ ở nhiệt độ bình thường, độ ẩm 35 - 40%
  • B. Giữ ở nhiệt độ 30 - 400C, độ ẩm 35 - 40%
  • C. Giữ ở nhiệt độ, độ ẩm bình thường
  • D. Giữ ở nhiệt độ -100C, độ ẩm 35 - 40%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Giữ ở nhiệt độ -100C, độ ẩm 35 - 40%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>