AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt để làm giống cần có các tiêu chuẩn sau:

  • A.  Sức chống chịu cao, không sâu bệnh, khô
  • B. Sức sống cao, không sâu bệnh, chất lượng tốt
  • C. Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh
  • D. Khô, sức sông tốt, không sâu bệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA