AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để bảo quản củ giống dài hạn ( trên 20 năm) cần:

  • A. Xử lí ức chế nảy mầm, xử lí chống VSV, bảo quản trong kho lạnh, độ ẩm 35 - 40%
  • B. Phơi khô, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lạnh
  • C. Xử lí chống VSV, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lanh
  • D. Cả a, b, c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Cả a, b, c đều sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>