AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trường THCS điều tra số học sinh nữ ở mỗi lớp của toàn trường. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

  13 11 15 12 13 15 12 15 14

  12

  15

  17 13 13 14 13 11 15 16 16
  16 15 16 14 15 15 14 14 15

  17

  a) Trường THCS này có bao nhiêu lớp ?

  b) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

  c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

  Lời giải tham khảo:

  a) Số lớp 3.10 = 30 lớp

  b) Bảng tần số 

  Giá trị (x) 11 12 13 14 15 16 17  
  Tần số (n) 2 3 5 5 9 4 2 N = 30

  c) Số trung bình \(\overline X  = \frac{{11.2 + 12.3 + 13.5 + 14.5 + 15.9 + 16.4 + 17.2}}{{30}} = 14,2\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>