AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đơn thức \(P = \left( { - \frac{2}{3}{x^3}{y^2}} \right).\left( {\frac{1}{2}{x^2}{y^5}} \right)\)

  a) Thu gọn đơn thức P rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức 

  b) Cho đa thức \(M(x)=x^2-4x+3\). Chứng tỏ rằng x = 3 là nghiệm của đa thức M(x) và x = - 1 không phải là nghiệm của đa thức M(x)

  Lời giải tham khảo:

  a) Thu gọn \(P = \left( { - \frac{2}{3}{x^3}{y^2}} \right).\left( {\frac{1}{2}{x^2}{y^5}} \right) =  - \frac{1}{3}{x^5}{y^7}\)

  Hệ số : \( - \frac{1}{3}\)

  Phần biến: \(x^5y^7\)

  b) Ta có \(M\left( 3 \right) = {3^2} - 4.3 + 3 = 0\)

  Suy ra x = 3 là nghiệm của đa thức M(x)

  \(M\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 4.\left( { - 1} \right) + 3 = 8 \ne 0\) nên x = - 1 không phải là nghiệm của đa thức M(x)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>