AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15 phút.

  • A. \(7,74kJ.\)
  • B. \(8,18kJ.\)
  • C. \(8,64kJ.\)
  • D. \(8,24kJ.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công của nguồn điện là: 

  \({A_{ng}} = 12.0,8.15.60 = 8640J = 8,64kJ.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>