YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nối hai cực của nguồn điện với một mạch ngoài thì công do nguồn điện sinh ra trong thời gian một phút là 720J. Công suất của nguồn điện bằng: 

  • A. 4,2W  
  • B. 12W
  • C. 1,2W 
  • D. 42W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{720}}{{60}} = 12W\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON