YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=110V; U2 =220V. Tìm tỉ số các điện trở của chúng nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau.

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. \(\frac{1}{4}\)
  • C. \(\frac{1}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công suất định mức của 2 bóng đèn:

  \({P_1} = \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}}\) và \({P_2} = \frac{{U_2^2}}{{{R_2}}}\)

  Mà :

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {{P_1} = \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}};{P_1} = {P_2}}\\ \begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}} = \frac{{U_2^2}}{{{R_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{U_1^2}}{{U_2^2}} = {\left( {\frac{{110}}{{220}}} \right)^2} = \frac{1}{4} \end{array} \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON