AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? 

  • A. Hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.
  • B. Cường độ dòng điện qua vật dẫn.
  • C. Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn.
  • D.  Điện trở của vật dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào thời gian dòng điện đi qua vật dẫn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>