YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

  • A.  \(\small -1,6.10^{-16} J\).
  • B. \(\small +1,6.10^{-16} J\).
  • C. \(\small -1,6.10^{-18} J.\)
  • D. \(\small +1,6.10^{-18} J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Dưới tác dụng của lực điện êlectron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện)

  • Ta có: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}{q_e}.E.d.cos\alpha \)

  • Với \(\alpha \) = góc \(\left( {\overrightarrow E ,\overrightarrow d } \right) = {180^o}\)

  \(\begin{array}{l}
   = 1,{6.10^{ - 19}}.1000.0,01.\cos {180^o}\\
   = 1,{6.10^{ - 18}}J
  \end{array}\)

  ⇒ Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF