ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

  • A.  \(\small -1,6.10^{-16} J\).
  • B. \(\small +1,6.10^{-16} J\).
  • C. \(\small -1,6.10^{-18} J.\)
  • D. \(\small +1,6.10^{-18} J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Dưới tác dụng của lực điện êlectron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện)

  • Ta có: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}{q_e}.E.d.cos\alpha \)

  • Với \(\alpha \) = góc \(\left( {\overrightarrow E ,\overrightarrow d } \right) = {180^o}\)

  \(\begin{array}{l}
   = 1,{6.10^{ - 19}}.1000.0,01.\cos {180^o}\\
   = 1,{6.10^{ - 18}}J
  \end{array}\)

  ⇒ Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON