YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì 

  • A. A > 0 nếu q > 0.
  • B. A > 0 nếu q < 0.
  • C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.
  • D. A = 0 trong mọi trường hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn: D

  Hướng dẫn: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên một đường sức điện. Do đó với một đường cong kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, nên công của lực điện trường trong trường hợp này bằng không.

  Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì A = 0 trong mọi trường hợp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON