YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là: 

  • A. S = 5,12 (mm).
  • B. S = 2,56 (mm).
  • C. S = 5,12.10-3 (mm).
  • D. S = 2,56.10-3 (mm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hướng dẫn:

  - Lực điện trường tác dụng lên êlectron là F = \(\left| e \right|\).E

  trong đó E = 100 (V/m)và  e = - 1,6.10-19 (C).

  - Chuyển động của êlectron là chuyển động chậm dần đều với gia tốc là a = - F/m, m = 9,1.10-31 (kg).

  Vận tốc ban đầu của êlectron là v0 = 300 (km/s) = 3.105 (m/s).

  Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không (v = 0) thì êlectron chuyển động được quãng đường là S:

  v2 –v02 = 2aS,

  từ đó tính được S = 2,56.10-3 (m) = 2,56 (mm).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF