AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là: 

  • A. S = 5,12 (mm).
  • B. S = 2,56 (mm).
  • C. S = 5,12.10-3 (mm).
  • D. S = 2,56.10-3 (mm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hướng dẫn:

  - Lực điện trường tác dụng lên êlectron là F = \(\left| e \right|\).E

  trong đó E = 100 (V/m)và  e = - 1,6.10-19 (C).

  - Chuyển động của êlectron là chuyển động chậm dần đều với gia tốc là a = - F/m, m = 9,1.10-31 (kg).

  Vận tốc ban đầu của êlectron là v0 = 300 (km/s) = 3.105 (m/s).

  Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không (v = 0) thì êlectron chuyển động được quãng đường là S:

  v2 –v02 = 2aS,

  từ đó tính được S = 2,56.10-3 (m) = 2,56 (mm).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>